Rotfylling

Tannen får sin ernæring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen, representerer et for tannen dramatisk valg: enten må tannen trekkes, eller den må behandles med en rotfylling.

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn:

1. Den sentrale kanalen i tannen må saneres/renses grundig, via en åpning i tannkronen.

2. Deretter fylles den rensede kanalen med en steril, vevsvennlig substans.

3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning.