Porselensfasader

Porselens fasader (laminater) er spesielt egnet på tenner i overkjevens front når disse er slitt, har pusseskader, særlig stor misfarging og slitte fyllinger eller moderat uregelmessig tannstilling som ønskes rettet opp. Ved større skader kan porselens kroner være nødvendig.